Skip to Content

Mikroplastika

Tako kot vam tudi nam ni vseeno za oceane in morja. Zato si odločno prizadevamo zagotoviti, da naši izdelki za potrošnike ne povzročajo vdora mikroplastičnih delcev v okolje.

Pod mikroplastiko uvrščamo trdne, netopne plastične delce, velikosti 5 mm ali manjše, ki niso biorazgradljivi. Ti delci lahko prek odpadnih voda prodrejo v reke in oceane, kjer se stalno nabirajo.

Prvi in najpomembnejši korak je, da vsi naši izdelki za pranje ne vsebujejo nobenih »mikrodelcev«.

Ti materiali so se v preteklosti uporabljali v posameznih izdelkih kot manjši drobci ali abrazivni delci.

V drugem koraku smo iz naših izdelkov za potrošnike že začeli izločevati kontrastna sredstva, izdelana iz trdne sintetične plastike, ki se uporabljajo zaradi estetskih razlogov. Od leta 2020 dalje v svojih izdelkih za potrošnike uporabljamo samo še naravna oz. biorazgradljiva kontrastna sredstva. Prav tako smo začeli projekte, katerih cilj je izločitev določenih vrst kapsul s parfumi (uporabljajo se za zagotavljanje obstojnih dišav z manj parfuma), ki jih obravnavamo kot mikroplastiko. V načrtu imamo, da najkasneje do leta 2022 sintetične kapsule zamenjamo s parfumi z biorazgradljivimi rešitvami.

Prizadevamo si oblikovati krožno gospodarstvo za plastiko, ki bi bilo podobno obstoječim sistemom za papir in odpadni papir, saj želimo preprečiti nepravilno odstranjevanje plastične embalaže naših izdelkov, ki onesnažuje oceane. Še naprej bomo povečevali stopnjo recikliranja naše embalaže in prav tako povečevali odstotek recikliranega materiala, uporabljenega v naših embalažah.

Več o mikroplastiki izveste na spletnem mestu družbe Henkel.