Blagovna znamka Persil nenehno izboljšuje okoljski vpliv v svoji celotni verigi vrednosti in tako učinkovito prispeva k strategiji trajnostnega razvoja družbe Henkel.

 

Na ravni podjetja, se Henkel osredotoča na učinkovito uporabo svojih virov, zmanjšanje porabe energije za globalne dejavnosti in preprečevanje emisij toplogrednih plinov. Poleg tega se je družba Henkel zavezala, da do leta 2040 postane podnebju prijazno podjetje. Podrobne informacije o strategiji zaščite podjetja in ciljih družbe Henkel najdete na tej spletni strani.

 

Potrošniki si lahko z računalom za izračun ogljičnega odtisa družbe Henkel prav tako izračunajo osebni ogljični odtis in tako na svoj način prispevajo k zajezitvi podnebnih sprememb. Več o tem izveste v nadaljevanju.

Naša strategija trajnostnega razvoja

Energetska učinkovitost in zaščita okolja sta sestavna dela strategije trajnostnega razvoja družbe Henkel, ki želi ustvariti več vrednosti za stranke, potrošnike, sosede in podjetje, hkrati pa zmanjšati ekološki odtis podjetja. Več informacij o strategiji trajnostnega razvoja družbe Henkel si lahko ogledate tukaj:

Odkrijte osebni ogljični odtis

Vzemite si nekaj minut in z računalom za izračun ogljičnega odtisa, ki sta ga razvila družba Henkel ter inštitut Wuppertal v Nemčiji, odkrijte, kako vaš življenjski slog vpliva na ogljični odtis. Vsi podatki, ki nam jih posredujete, bodo shranjeni v anonimni obliki.

Skrb za podnebje

Omejevanje emisij CO2 in toplogrednih plinov v boju proti podnebnim spremembam predstavlja enega največjih izzivov za človeštvo. Družba Henkel podpira Pariški sporazum o podnebnih spremembah ZN in si je zadala cilj, da do leta 2040 postane podnebju prijazno podjetje.

Poskrbimo za čistejši svet

Naša potrdila

Henkel je vodilno podjetje na področju razvoja okolju prijaznih detergentov in je bilo prva, ki je podpisalo listino »A.I.S.E za trajnostno pranje in čiščenje« leta 2005. Podjejta, ki so se pridružila tej iniciativi mednarodne zveze za pranje in domačo nego, se zavzemajo za stalno izboljševanje svojih proizvodnih procesov in letno poročanje o napredku na področjih gospodarstva, okolja in družbe, doseženem na osnovi opredeljenih ključnih vrednosti.

Loading...

Odgovornost družbe Henkel

Kot vodilni na področju trajnosti si prizadevamo razvijati nove rešitve za trajnostjo okolje in omogočiti odgovorno rast ter ekonomsko uspešnost našega podjejta. To zajema vse aktivnosti našega podjetja – skupaj s celotno verigo vrednosti.