Skip to Content

Ihr Beitrag

surfactants

Vsak posameznik je pomemben in lahko prispeva k boljšemu jutri. Tudi vi. Persil si neprestano prizadeva zmanjšati ogljični odtis in vaša podpora nam pri tem lahko prav tako pomaga! Za prispevanje k čistejšemu svetu zadostujejo že majhne spremembe našega vsakdana.

 • Pravilno doziranje

  Doziranje detergenta

 • Varčevanje z vodo in energijo

  Varčevanje z vodo in energijo

 • Predelava naših izdelkov

  Predelava naših izdelkov

Poskrbimo za čistejši svet

 • Naša potrdila

  Naša potrdila

  Henkel je vodilno podjetje na področju razvoja okolju prijaznih detergentov in je bilo prva, ki je podpisalo listino »A.I.S.E za trajnostno pranje in čiščenje« leta 2005. Podjejta, ki so se pridružila tej iniciativi mednarodne zveze za pranje in domačo nego, se zavzemajo za stalno izboljševanje svojih proizvodnih procesov in letno poročanje o napredku na področjih gospodarstva, okolja in družbe, doseženem na osnovi opredeljenih ključnih vrednosti.

 • Henklova odgovornost

  Henklova odgovornost

  Kot vodilno podjetje na področju trajnosti želimo svetu predstaviti nove rešitve za trajnostni razvoj, pri tem pa še naprej podjetje voditi na odgovoren način. Ta ambicija zajema vse aktivnosti našega podjetja – skupaj s celotno verigo vrednosti.